กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18511 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 9,999,000.00 13/12/2561 eb.ลป.๒/๒๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18512 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ที่ กม.0+015-กม.0+110 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 845,600.00 13/12/2561 13122561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18513 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงท้องฟ้า (1 หลัง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 ทางหลวงหมายเข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.69+790 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ตามแบบของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง แบบมาตรฐานหมวดการทาง) 1,900,000.00 13/12/2561 ตก.Eb/32/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18514 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด)) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.120+110(LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 10,520,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18515 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 12/12/2561 คค.06127/พ.1/607/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 หลัง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 1,190,000.00 11/12/2561 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/2432/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18517 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.19+325 - กม.21+296 RT. 9,500,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18518 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ระหว่าง กม.7+575 - กม.9+590 9,500,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18519 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม.9+294 - กม.10+278 9,800,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18520 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก – มะขามสูง ระหว่าง กม.9+294 – กม.10+278 9,800,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18521 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.45+032 - กม.46+330 RT. 9,700,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18522 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 9,900,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
18523 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 9,900,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
18524 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงโชคชัย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวงแปลง 24774 (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ระหว่าง กม. 22+343 – กม.22+373 ปริมาณงาน 1 หลัง 845,600.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,990,000.00 12/12/2561 // แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 18,511 ถึง 18,525 จาก 18,825 รายการ