กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18466 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – บ้านกล้วย ระหว่าง กม.10+540-กม.11+380,กม.15+545 -กม.17+325 ปริมาณงาน 23,580 ตร.ม. 9,900,000.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18467 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก–หนองอีพัง ระหว่าง กม.2+458-กม.3+629 ปริมาณงาน 12,002ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 9,900,000.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18468 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+450-กม.3+470 , กม.14+000-กม.14+175 ปริมาณงาน 12,270ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 9,900,000.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18469 จ้างก่อสร้างทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ – วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 - กม.96+600 (LT.) ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 9,990,000.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18470 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1276 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก กม.0+000 - กม.16+578 5,000,000.00 30/11/2561 คค 06032/2946/2561 แขวงทางหลวงพิจิตร
18471 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,430,400.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18472 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง – โคกท่า ระหว่าง กม.13+100 – กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 9,400,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18473 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น – หินลาด ที่ กม.337+581 4,730,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18474 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำพอง – น้ำอ้อม ระหว่าง กม.0+000 – กม.40+634 5,000,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18475 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางแยกต่างระดับบางวัว - ทางแยกต่างระดับบางควาย ที่ กม.๔+๐๐๐ ทางแยกต่างระดับบางควาย ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒,๗๘๐.๐๐ ตร.ม. 2,276,015.44 29/11/2561 ว.054-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18476 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 670,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18477 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,784,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18478 งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กลุ่มอิสานตอนบน 1 (งานป้ายจราจร Overhang Sign) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 5,870,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
18479 งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน – พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง 7,200,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
18480 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,000,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 18,466 ถึง 18,480 จาก 18,664 รายการ