กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18451 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. 9,900,000.00 03/12/2561 สทล 9 ขท.สุรินทร์.1/พ.1/28/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18452 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. 9,900,000.00 03/12/2561 สทล.9 ขท.สุรินทร์.1/พ.1/27/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18453 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+700 9,990,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงแพร่
18454 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.6+925 - กม.9+375 9,990,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงแพร่
18455 งานแก้ไขและป้องกันและน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 15,000,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงแพร่
18456 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.72+540– กม.73+890 ปริมาณงาน 25,630 ม. 2,000,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18457 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา–ดอนเจดีย์ระหว่าง กม.3+325– กม.5+900 , กม.14+250 – กม.16+000 ปริมาณงาน 25,620 ม. 2,000,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18458 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.44+991ปริมาณงาน 163 ม. 1,300,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18459 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย – ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 5,000,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ภัยพิบัติ ทล.3701 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ที่ กม.96+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,302,000.00 03/12/2561 ชบ.2/eb/24/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18461 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440301 ตอน ทรัพย์ทวี-ท่าเรือ ระหว่าง กม.95+157-กม.98+125 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 28,490.00 ตร.ม. 9,957,000.00 03/12/2561 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
18462 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1หลัง) 1,528,000.00 03/12/2561 คค 06032/3055/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
18463 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 ระหว่าง กม.107+700 - กม.110+925 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 13,200 ตารางเมตร 9,900,000.00 30/11/2561 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
18464 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.55+465 - กม.56+040 ปริมาณงาน 13,225 ตารางเมตร 9,900,000.00 30/11/2561 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
18465 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+862 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,920,800.00 30/11/2561 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 18,451 ถึง 18,465 จาก 18,664 รายการ