กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18421 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทล.212 ตอน ลืออำนาจ-หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.532+733-580+375, ทล.231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.0+000-46+142 และทล.2178 ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.1+891-45+579 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,747,000.00 27/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18422 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี คอน 5 ที่ กม.43+686 (สามแยกแคนคำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 837,000.00 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18423 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี คอน 2 ที่ กม.0+450 (หน้าขนส่ง บขส.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 934,000.00 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18424 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางขนาก - ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.46+898 - กม.47+960 ปริมาณงาน 8,496 ตร.ม. 9,900,000.00 25/12/2561 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
18425 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ที่ กม.41+361(231)/กม.4+731(2050) สี่แยกโนนหงษ์ทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,547,000.00 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18426 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.572+846 - กม.574+154 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 1,995,000.00 21/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18427 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+594 - กม.14+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 1,998,000.00 21/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18428 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.14+225 - กม.15+377 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 1,999,000.00 24/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18429 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.23+245 - กม.24+000 ปริมาณงาน 15,855 ตร.ม. 9,999,000.00 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18430 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 15,000,000.00 27/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18431 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 22/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18432 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 12,000,000.00 22/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18433 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. 12,000,000.00 17/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18434 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 90,900 ตร.ม. 14,000,000.00 17/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18435 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.2+625 - กม.3+047 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,999,000.00 04/12/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 18,421 ถึง 18,435 จาก 18,827 รายการ