กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
166 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 14,999,900.00 05/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
167 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+150 - กม.23+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,194 ตารางเมตร 14,999,600.00 05/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
168 จ้างติดตั้ง Precast Panel และ Reinforcing Strip (Geosynthetic Strip) จำนวน 991 ตารางเมตร โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 1,002,892.00 13/05/2567 ศ.สส.3/วย.50/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
169 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่าง กม.๙+๘๙๐ - กม.๑๒+๖๙๐ ปริมาณงาน (๒๕,๒๐๐ ตร.ม.) 11,000,000.00 13/05/2567 - 13 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงตราด
170 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49,827,000.00 13/05/2567 eb2-2/ /2567 กองการพัสดุ
171 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว กม.216+043.323(LT.), กม.216+043.677(RT.) 3,220,500.00 07/05/2567 eb-สพ.2/นว.4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
172 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว กม.216+043.323(LT.), กม.216+043.677(RT.) 1,156,500.00 07/05/2567 eb-สพ.2/นว.3/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
173 ซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว กม.216+043.323(LT.), กม.216+043.677(RT.) 6,487,540.00 07/05/2567 eb-สพ.2/นว.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
174 ซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. (1/2 นิ้ว) จำนวน 8 ตัน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.20 มม. (5/8 นิ้ว) จำนวน 32 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำ 1,960,000.00 07/05/2567 eb-สพ.2/นว.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
175 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๓๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๑๗ 1,268,634.00 13/05/2567 ว.67-125 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
176 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๖ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.๑๓๒+๒๐๐ - กม.๑๕๐+๘๕๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๑๒๓,๘ 1,374,488.28 13/05/2567 ว.67-124 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
177 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๖ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.๑๑๐+๐๐๐ - กม.๑๓๒+๓๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ตอนควบคุม ๐๑๑๐ ตอ 1,436,285.40 13/05/2567 ว.67-123 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
178 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๕ ตอน หนองค้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.๗๗+๘๐๐ - กม.๑๑๐+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ), ตอนควบคุม 927,960.00 13/05/2567 ว.67-122 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
179 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๗๗+๘๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) และในทางหลวงพิเศษห 1,887,600.00 13/05/2567 ว.67-121 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
180 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น – พิมพา ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) และบนทางหลวง 1,038,150.00 13/05/2567 ว.67-120 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 166 ถึง 180 จาก 22,980 รายการ