กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 (LT,RT) , ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ที่ กม.255+132 (LT,RT) และ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง ที่ กม.4+050 (LT,RT) 4,947,000.00 27/02/2567 e-สพ.1/กช/30/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.18+000 - กม.23+544 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 22.10 กม.) 1,000,000.00 27/02/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทานด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra - High Water Pressure) ทางหลวงหมายเลข 113,225 และ 21 5,000,000.00 23/02/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 8 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+000 ระยะทาง 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,898,789.00 13/02/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ระหว่าง กม.46+400 - กม.49+000 ระยะทาง 2.600 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,420,646.00 06/02/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.1+175–กม.2+200 และ กม.0+000-กม.2+400 (ด้านขวาทาง) โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 10,517,529.00 15/02/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 400 เมตร เเละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 770 เมตร (เฉพาะค่าเจาะเเละงานทดสอบ) จำนวน 2 รายการ ( ส่งหน้างาน ) 4,250,000.00 22/02/2567 eb-สพ.2/กพ.7-1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างงาน R.C U-DITCH TYPE A โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200-กม.30+215 4,140,150.00 13/02/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน (Water Jet Cutting)ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๑๑+๘๐๐ - กม.๕๑๔+๒๐๐ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 22/02/2567 รน eb ๑/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 70 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98,350,000.00 21/02/2567 eb2-2/ /2567 กองการพัสดุ
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 320 เมตร เเละขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 660 เมตร จำนวน 2 รายการ ( ส่งหน้างาน ) ทางหลวงหมายเลข 243 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม. 2+007+570 ( LT. ) 3,396,244.47 21/02/2567 eb-สพ.2/กพ.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุบัติการณ์ (Decision Support System : DSS) 20,000,000.00 20/02/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบอำนวยการจราจร ระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก 117,500,000.00 19/02/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567 รหัสงาน 21500 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.66+150 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,700,000.00 13/02/2567 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 จ้างก่อสร้างถนนคอสะพาน พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 (LT,RT) 29,998,140.00 09/02/2567 e-สพ.1/กช/-/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18,827 รายการ