กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.16+600 - กม.18+000 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 แห่ง 50,000,000.00 12/07/2567 ร่างขอบเขตงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 1,178,900.00 12/07/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในทางเลี่ยงเมืองลำปาง ที่ กม.4+525 และ กม.7+613.593 12,380,301.00 12/07/2567 e-สพ.1/ลป/101/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายเพื่อความปลอดภัยประชาชน ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.108+750 - กม.118+585 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 4,910,000.00 12/07/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 านจ้างเหมาทำการติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์-โพนจาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,800,000.00 12/07/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน นาคู-สร้างค้อ ระหว่าง กม.43+000-กม.49+270 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,950,000.00 12/07/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ระหว่าง กม.2+000-กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 9,900,000.00 15/07/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 งานจ้างเปลี่ยนรอยต่อพื้นสะพาน (Expansion Joint) แบบ Finger Joint จำนวน 1 โครงการ 660,000.00 12/07/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+000 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 35,000,000.00 09/07/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 โครงการก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพลาดคันทาง บริเวณทางเข้าจุดพักรถมาบประชันฝั่งขาออก กม.120+300 LT. บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 33,500,000.00 11/07/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 งานจัดซื้อกล้องติดตามตัว (Body Camera) จำนวน 193 ตัว 963,070.00 11/07/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 งานติดตั้งระบบอำนวยการจราจรและระบบไฟฟ้าสื่อสาร บริเวณส่วนต่อเนื่องของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 0.00 11/07/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๔๘+๔๘๓ - กม.๔๔๘+๔๘๔ 9,990,000.00 11/07/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,490 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยาย)) 7,600,000.00 11/07/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.57+990-กม.60+135 8,000,000.00 11/07/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23,377 รายการ