กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกวดราคาจ้างงานการตรวจสอบน้ำหนักโดยหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ส่วนกลาง (Spot Check) 14,208,000.00 01/12/2566 สคน.2/ผ./72/66 ลว. 28พ.ย. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
2 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 6 รายการ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.300.000+170.000(RT.) 530,310.00 30/11/2566 66119516872 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. 7,561,000.00 30/11/2566 ธบ./e/7/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม. ดำเนินการ กม. 2+007.570 9,857,510.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.2/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อไม้เเปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อแข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง กม.ดำเนินการ กม. 0+327.675 ( LT,RT ) 680,750.00 29/11/2566 eb-สพ.2/ดน.3/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด 2,085,174.00 29/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดเเรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ้่ศูนย์กลาง 15.20 มม. ( 5/8 นิ้ว ) จำนวน 21 ตัน ( ส่งศูนย์ ) ทางหลวงหมายเลข 2437ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 1,029,000.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.1/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อเเข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ ( ส่งศูนย์ ) ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม่ ดำเนินการ กม. 2+007.570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 678,750.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.3/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 โครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบ สำหรับจ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ และติดตั้งกระเช้างานไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ จำนวน 1 คัน 2,300,000.00 29/11/2566 eb/งท/5/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
10 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา (M6) 1,217,649.00 29/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 1,021,400.00 28/11/2566 66119435985 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.แบบ Precast Box Culvert จำนวนรวม 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,843,440.00 20/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดของตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 25 Mpa.(255 Ksc.) (มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า300กก./ลบ.ม.) จำนวน 362 ลบ.ม.เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 814,500.00 15/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) 687,000.00 23/11/2566 66119408961 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 8,078,700.00 24/11/2566 66119425012 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18,653 รายการ