กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 6 รายการ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.300.000+170.000(RT.) 530,310.00 30/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 497,720.00 24/11/2566 531/60/67/69 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. 7,561,000.00 29/11/2566 ธบ./e/7/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม. ดำเนินการ กม. 2+007.570 9,857,510.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.2/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อไม้เเปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อแข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง กม.ดำเนินการ กม. 0+327.675 ( LT,RT ) 680,750.00 29/11/2566 eb-สพ.2/ดน.3/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 5,342.00 23/11/2566 437/40/67/68 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 3 รายการ 11,540.00 30/11/2566 336/60/21/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๐+๓๙๓ - กม.๓๐+๔๙๕ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร 113,274.00 30/11/2566 431/-/67/96 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างงานปรับปรุงจุดพักรถ (ปี ๒๕๖๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่กม.๒๒+๕๐๐ (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปรับปรุงจุดพักรถจำนวน ๒ แห่ง 268,451.00 30/11/2566 431/-/67/97 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง(Plannet) 661,333.30 15/11/2566 สร.1/1/2567 สำนักบริหารบำรุงทาง
11 จ้างก่อสร้างผิวทางคอนกรีตภายใน บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 1หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.509+146 - กม.509+396 LT. ปริมาณงาน 900 ตร.ม. 496,562.00 14/11/2566 คค 06023/สพ.1/-/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 22 0402 ตอน ท่าแร่ - โชคอำนวย ระหว่าง กม.175+100 - กม.178+600 เป็นช่วงๆ 95,700.00 10/11/2566 คค06020/พ.5.1/42/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 จ้างผลิตแผ่นป้าย TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๖๕+๕๐๐ - กม.๗๔+๐๐๐ 238,416.48 24/11/2566 158/-/67/9 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 จ้างงานปรับปรุงห้องชั้น 3 อาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ศูนย์ควบคุมกลาง (CCB ลาดกระบัง) สำหรับเป็นห้องประชุมและส่วนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 499,748.93 30/11/2566 260/จ./67/48 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,510.00 28/11/2566 66119478996 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41,225 รายการ