กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตรายทล.222CS.0102ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวงกม.29+440-กม.29+620RT.,ทล.2091CS.0102ตอนโคกสี-หนองแวงกม.47+170-กม.47+360RT.,ทล.2177CS.0200ตอนนาน้อย-อากาศอำนวยกม.28+050-กม.28+230LT.,ทล.2280CS.0102ตอนเจริญศิลป์-นาบัวกม.27+820-กม.28+000LT. 1,300,000.00 18/04/2567 E06021/บ.3/31/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.35+165 - กม.37+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,740,000.00 10/04/2567 67049121892 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.57+820 - กม.58+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,500,000.00 09/04/2567 67039516601 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง งบประมาณผูกพันประจำปี 2567 - 2568 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 14,000,000.00 11/04/2567 67039452402 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา บริเวณ กม.135+600 - กม.136+300 140,515.00 04/04/2567 261/-/67/559 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 19,382.00 03/04/2567 756/60/67/307 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้หมายเลขทะเบียน 41-7163 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 20-55322-2454-16 (กู้ภัยรามอินทรา) 4,500.00 02/04/2567 261/-/67/551 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 579,100.00 09/04/2567 eb-สพ.2/หน.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 งานซื้อเหล็กเสริม จำนวน7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 597,100.00 09/04/2567 eb-สพ.2/หน.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 งานซื้อเหล็กเสริม จำนวน7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 994,170.00 09/04/2567 eb-สพ.2/หน.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่เเยกโชคชัย-หนองมัน กม.ดำเนินการ 81+249.400 (RT.) 877,210.00 09/04/2567 eb-สพ.2/สห.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอน หน้าพระลาน - หนองจาน จ.สระบุรี 15,000,000.00 19/04/2567 สคน.2/149/67 ลว.19 เม.ย 67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖7 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 7 ระหว่าง กม.135+808 - กม.137+000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,152 SQ.M.) 9,700,000.00 19/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.11+900 - กม.34+200 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 101 ต้น) 2,993,000.00 19/04/2567 6704927193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 จ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโนนดินแดง พร้อมสิ่งประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ที่ กม.๑๐๒+๘๒๕ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 3,265,000.00 19/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/300/2567 ลว.2 เมษายน2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46,552 รายการ