กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2198 ตอน สีมุม - โคกสูง ระหว่าง กม.17+000 - กม. 23+000 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 244 เมตร) 494,700.00 20/05/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 1,453,200.00 21/05/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง 5,295,662.00 21/05/2567 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่าง กม.45+795 - กม.50+204 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (204 ต้น) 9,525,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.70+750 - กม.72+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) และสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จ.สระบุรี 72,000,000.00 21/05/2567 สคน.2/15/67 ลว.11 มี.ค. 67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
7 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+150 - กม.11+705 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (74 ต้น) 3,513,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าการลงทุน งานปรับปรุงทางหลวง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก ด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.15+451 - กม.21+297 (ด้านขวาทาง) 9,500,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรองและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.113+100 - กม.117+180 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางระกำ 6,500,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เพื่อแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกิน บนโครงข่ายทางหลวงในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู 180,000,000.00 21/05/2567 สคน.1/พ./7054 ลว.16 พ.ค.67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
11 งานซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ปริมาณ 8,025 ลบ.ม. (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 ด้านขวาทาง (RT) โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 2,720,475.00 18/04/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างงาน TRAFFIC ROAD SIGNALS 3 PHASE กม.28+000 เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ระหว่าง กม.26+500-กม.29+000 2,720,475.00 18/04/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.551+610 - กม.557+828 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (162 ต้น) 7,552,000.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 13/05/2567 ศกจ.(พ.1)/eb.41/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๑+๖๒๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 6,000,000.00 16/05/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47,576 รายการ