กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,840.00 17/05/2567 คค 06115.2/60/466/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 5,925.00 20/05/2567 313/30/035/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2198 ตอน สีมุม - โคกสูง ระหว่าง กม.17+000 - กม.23+000 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 244 เมตร) 494,700.00 21/05/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+100 - กม.22+200 ทางขนานด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,624,620.00 20/05/2567 สค./e/24/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงาน งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายอื่นๆ ทล.338 ตอน พุทธมณฑลสาย4-นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+000-กม.22+000 ทางหลัก ทางขนาน ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,687,661.00 20/05/2567 สค./e/23/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 0.00 17/05/2567 คค 06115.4/802 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๑+๖๒๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 6,000,000.00 16/05/2567 eb-ภก 50/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 (ด้านซ้ายทาง), กม.27+820 - กม.30+510 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 38,190 ตร.ม. 27,000,000.00 15/05/2567 สทล.13/e/50/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม.410+100 - กม.411+150 20,000,000.00 15/05/2567 ยกเลิกประกาศ คค 06118/พ.1/41/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด (ครั้งที่ 3) 0.00 15/05/2567 คค 06037/พ.4/3/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+400 จ.อุดรธานี 1 แห่ง 20,000,000.00 13/05/2567 คค 06043/พ.1/13/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ ถึง บางเลน ที่ กม.35+930 (แยกไทรน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 14/05/2567 สทล.13/e/52/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางและตีเส้นสีจราจร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.89+000 - กม.93+000 15,381,936.00 13/05/2567 eb-ศลป.36/2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
14 ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 0.00 14/05/2567 สป./งท/2/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
15 จ้างติดตั้ง Precast Panel และ Reinforcing Strip (Geosynthetic Strip) จำนวน 991 ตารางเมตร โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 1,002,892.00 14/05/2567 ศ.สส.3/วย.23/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,602 รายการ