กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 0.00 01/12/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,408,000.00 01/12/2566 eb1/3/2567 กองการพัสดุ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 36,540.00 01/12/2566 331/60/012/2567 แขวงทางหลวงระนอง
4 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,920,000.00 30/11/2566 eb2-2/4/2567 กองการพัสดุ
5 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 2 คัน 0.00 28/11/2566 ยกเลิกประกาศ กจ.(ข) 1/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ 0.00 28/11/2566 คค 06117/สทล.1.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ 0.00 28/11/2566 คค 06117/สทล.1.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 6,662.24 ลบ.ม. (หลวม) 0.00 24/11/2566 ธบ.(ยกเลิก)/2/2567 ลงวันที่ 24 พฤสจิกายน 2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 31,945.00 24/11/2566 337/85/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 180,260.28 16/11/2566 คค 06115.2/35/19/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 497 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) 1,252,440.00 22/11/2566 คค 06115.4/1981 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ จำนวน 1 งาน 23,895.00 22/11/2566 432/60/67/64 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อร้าง จำนวน 10 รายการ 94,440.00 22/11/2566 515/60/67/54 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 โครงการปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนภารกิจงานบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 3,500,000.00 21/11/2566 eb/งท/3/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317.00 21/11/2566 558/-/67/04 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,245 รายการ