กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 30,000,000.00 11/04/2567 คค06122(ม.2)/15/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง - กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 30,000,000.00 11/04/2567 คค06122(ม.2)/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 25,000,000.00 09/04/2567 คค06122(ม.2)/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 1,500,000.00 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 1,200,000.00 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 19/04/2567 Eอต.2/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 16,000,000.00 19/04/2567 Eอต.2/36/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,500,000.00 19/04/2567 Eอต.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม.4+710 – กม.5+308 (RT.), กม.7+000 - กม.7+885 (RT.), กม.7+364 - กม.7+885 (LT.) และ กม.8+535 - กม.8+873 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,016 ตร.ม 19,999,500.00 19/04/2567 67039573478 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 6,193,800.00 19/04/2567 พง.e-b/21/2567 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕-กม.๓๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๒๐ กม.) 25,000,000.00 19/04/2567 eb.ลป.2/6/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม.86+450 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) 9,000,000.00 17/04/2567 eb-รบ.16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน 3 ระหว่าง กม.108+130-กม.108+869 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,258 ตร.ม.) 9,000,000.00 17/04/2567 eb-รบ.17/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) 0.00 19/04/2567 พง.4/2567 แขวงทางหลวงพังงา
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.32+550 - กม.34+500 30,000,000.00 19/04/2567 คค 06118/พ.1/16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,472 รายการ