กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27,000.00 18/06/2567 552/40/67/172 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+250 ปริมาณงาน 40,085 ตร.ม. 14,597,900.00 14/06/2567 อต.2/ม.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๓๖+๐๐๐-กม.๓๘+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (2.425กม) 25,000,000.00 19/06/2567 ลป.2/13/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.86+880 - กม.88+100 (LT) ปริมาณงาน 19,510 ตร.ม. 15,000,000.00 18/06/2567 สห.31/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.1+732 - กม.2+340 (RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 560 เมตร) 1,000,000.00 31/05/2567 สห.3/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 28,000,000.00 11/06/2567 พง.8/2567 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 205/70 R15 และยางรองคอ-ใน 7.50-15 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,360.00 06/06/2567 523/งท./30/67/053 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550,000,000.00 08/05/2567 สท.1/14/2566 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 96,000.00 10/06/2567 527/60/67/219 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.89+000 - กม.93+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,933.00 10/06/2567 151/มจ/60/67/8 ลว.10 มิ.ย. 2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.89+000 - กม.93+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000.00 07/06/2567 151/มจ/60/67/7 ลว.7 มิ.ย. 2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.13+000 - กม.22+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,029.00 20/12/2566 158-4.2/40/67/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 จ้างก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง 600,000,000.00 31/05/2567 สส.14/2566 สำนักก่อสร้างสะพาน
14 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132,320.00 29/05/2567 718/35/67/น/74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร 241,306.40 13/02/2567 550/35/67/094 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 973 รายการ