กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

กรมทางหลวงแนะนำ ทางเข้า - ทางออก 4 จุด มอเตอร์เวย์ ปากช่อง-โคราช

ลงวันที่ 23/05/2567