กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

จุดพักรถมาบประชัน (ขาเข้า)

ลงวันที่ 26/04/2567

เดินทางเหนื่อยๆ ขอเชิญแวะพักจุดพักรถมาบประชัน (ขาเข้า)

ผู้ใช้ทางที่เดินทางมาจากพัทยาหรืออู่ตะเภา สามารถแวะพักรถพักคนได้ที่ “จุดพักรถมาบประชัน ขาเข้า” ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง ได้แก่ ห้องน้ำติดแอร์ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ จุดพักผ่อน ที่จอดรถยนต์ทั่วไป ที่จอดรถบรรทุก

จุดพักรถมาบประชัน (ขาเข้า) ตั้งอยู่บริเวณ กม. 119+450 มุ่งหน้ากรุงเทพฯ โดยได้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับจุดพักรถมาบประชัน (ขาออก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีแผนจะเปิดให้ใช้ประมาณเดือน มิถุนายน 2567 นี้

สายด่วนมอเตอร์เวย์  1586 กด 7 (24 ชั่วโมง)