กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

อุ่นใจใช้มอเตอร์เวย์ ตอนที่ 18 : มอเตอร์เวย์ พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ลงวันที่ 19/03/2567