กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

Motorway News ตอนที่ 17 : เตรียมเดินหน้างานระบบมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว

ลงวันที่ 20/02/2567