กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

สะดวก ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ลงวันที่ 22/12/2566
กรมทางหลวงเตรียมพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว และพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 24 ชั่วโมง