กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

ปีใหม่นี้ เดินทางทางอย่างไร...ให้สะดวกและปลอดภัย

ลงวันที่ 20/12/2566
ปีใหม่นี้ เดินทางทางอย่างไร...ให้สะดวกและปลอดภัย
กรมทางหลวงมีคำตอบค่ะ