กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

กรมทางหลวงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ลงวันที่ 05/10/2566

กรมทางหลวงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกมิติตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม