กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

ลงวันที่ 02/09/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 2 จังหวัด
รวม 2 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

1.จ.ตราด ( 1 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.ตราด 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

2.จ.ตรัง ( 1 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.ตรัง 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

 


'