กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอังคาร 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ลงวันที่ 22/08/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด
รวม 1 แห่ง

1.จ.กาญจนบุรี ( 1 แห่ง)
(พื้นที่แขวงฯกาญจนบุรี)
ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี กม.ที่ 3+000 - 4+200

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอยุติการรายงาน


'