กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.

ลงวันที่ 12/08/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด
รวม 1 แห่ง
การจราจรผ่านได้ - แห่ง
ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

1.จ.น่าน ( 1 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.น่านที่2 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง


'