กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอังคาร์ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 21.00 น.

ลงวันที่ 08/08/2566

 

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 21.00 น. ดังนี้ 

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์  2 จังหวัด 

รวม 3 แห่ง

การจราจรผ่านได้ - แห่ง

ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

 

1.จ.น่าน ( 1 แห่ง)

(พื้นที่ ขท.น่านที่2 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

2.จ.ตาก ( 2 แห่ง)

(พื้นที่ ขท.ตากที่2 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

 


'