กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ลงวันที่ 08/08/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 2 จังหวัด
รวม 3 แห่ง
การจราจรผ่านได้ - แห่ง
ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

1.จ.น่าน ( 1 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.น่านที่2 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

2.จ.ตาก ( 2 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.ตากที่2 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง


'