กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น.

ลงวันที่ 07/08/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 2 จังหวัด
รวม 3 แห่ง
การจราจรผ่านได้ - แห่ง
ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

1.จ.น่าน ( 2 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.น่านที่2 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

2.จ.ตาก ( 1 แห่ง)
(พื้นที่ ขท.ตากที่2 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง


'