กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ลงวันที่ 23/07/2566
กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด
รวม 1 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
ผ่านไม่ได้ - แห่ง

1.จ.ระยอง ( 1 แห่ง)
(พื้นที่แขวงฯ ระยอง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


'