กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

ลงวันที่ 19/06/2566

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด
รวม 1 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
ผ่านไม่ได้ - แห่ง

1.จ.ศรีสะเกษ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


'