กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ผลการคัดเลือก อำนวยการ

ลงวันที่ 13/06/2566

ผลการคัดเลือกระดับ อำนวยการ

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมทางหลวง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 450 Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมทางหลวง 321 Download

'