กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.

ลงวันที่ 23/12/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30น. ดังนี้

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด

รวม 2 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

ผ่านไม่ได้ - แห่ง

 

1.จ.ปัตตานี ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 88 Download

'