กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.

ลงวันที่ 21/12/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 3 จังหวัด
รวม 13 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 11 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

1.จ.สงขลา ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

2.จ.ปัตตานี (10 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

3.จ.นราธิวาส ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 121 Download

'