กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น.

ลงวันที่ 20/12/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น. ดังนี้

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด

รวม 14 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 10 แห่ง

ผ่านไม่ได้  4 แห่ง

 

1.จ.สงขลา ( 4 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

2.จ.ยะลา ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

 

3.จ.ปัตตานี ( 3 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้  2 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

4.จ.นราธิวาส ( 6 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 109 Download

'