กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ลงวันที่ 29/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 6 จังหวัด
รวม 6 แห่ง
การจราจรผ่านได้ - แห่ง
ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

1.จ.ศรีสะเกษ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

2.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

3.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

5.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

6.จ.ภูเก็ต ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 103 Download

'