กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ลงวันที่ 28/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 6 จังหวัด
รวม 6 แห่ง
การจราจรผ่านได้ - แห่ง
ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

1.จ.ศรีสะเกษ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

2.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

3.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

5.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

6.จ.ภูเก็ต ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 66 Download

'