กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ลงวันที่ 27/10/2565

เรียน ท่านผู้บริหาร

 

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดังนี้ 

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 7 จังหวัด 

รวม 7 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

ผ่านไม่ได้  6 แห่ง

 

1.จ.ศรีสะเกษ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

2.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

 

3.จ.อุบลราชธานี ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

 

 

4.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

5.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

6.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

7.จ.ภูเก็ต ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. 79 Download

'