กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น.

ลงวันที่ 23/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดังนี้

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด

รวม 26 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง

ผ่านไม่ได้ 17 แห่ง

 

1.จ.ขอนแก่น ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

2.จ.ศรีสะเกษ ( 6 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

 

3.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

4.จ.อุบลราชธานี ( 4 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

 

5.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

6.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

7.จ.อ่างทอง ( 7 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

 

8.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

9.จ.สิงห์บุรี ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

10.จ.ภูเก็ต ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 118 Download

'