กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ลงวันที่ 23/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด
รวม 28 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

1.จ.ขอนแก่น ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

2.จ.ศรีสะเกษ ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

3.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.อุบลราชธานี ( 4 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

5.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

6.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

7.จ.อ่างทอง ( 8 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

8.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

9.จ.สิงห์บุรี ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

10.จ.ภูเก็ต ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 86 Download

'