กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ลงวันที่ 21/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดังนี้ 

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 11 จังหวัด 

รวม 32 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง

ผ่านไม่ได้ 23 แห่ง

 

1.จ.ขอนแก่น ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

2.จ.ศรีสะเกษ ( 8 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

 

3.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้  1 แห่ง

 

4.จ.อุบลราชธานี ( 5 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

 

5.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

6.จ.กาฬสินธุ์ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

7.จ.อ่างทอง ( 8 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

8.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

9.จ.สิงห์บุรี ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

10.จ.ภูเก็ต ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

11.จ.กระบี่ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 133 Download

'