กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

ลงวันที่ 21/10/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 91 Download

'