กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 21.00 น.

ลงวันที่ 19/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 21.00 น. ดังนี้ 

 

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 9 จังหวัด 

รวม 39 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 13 แห่ง

ผ่านไม่ได้ 26 แห่ง

 

1.จ.ขอนแก่น ( 3 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

2.จ.ศรีสะเกษ ( 8 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

 

3.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้  1 แห่ง

 

4.จ.อุบลราชธานี ( 7 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

 

5.จ.มหาสารคาม ( 3 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

6.จ.อ่างทอง ( 7 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 6 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

7.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 

8.จ.สิงห์บุรี ( 5 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง


9.จ.ภูเก็ต ( 4 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 21.00 น. 110 Download

'