กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ลงวันที่ 19/10/2565

กรมทางหลวงขอรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 9 จังหวัด
รวม 37 แห่ง
การจราจรผ่านได้ 12 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 25 แห่ง

1.จ.ขอนแก่น ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

2.จ.ศรีสะเกษ ( 8 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

3.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.อุบลราชธานี ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

5.จ.มหาสารคาม ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

6.จ.อ่างทอง ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 6 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

7.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

8.จ.สิงห์บุรี ( 5 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง


9.จ.ภูเก็ต ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 97 Download

'