กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 08/03/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2,080 Download

'