กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 5 ก.ย. 61 พบน้ำท่วม 6 สายทาง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
ลงวันที่ 05/09/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวง ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 5 จังหวัด จำนวน 6 สายทาง ผ่านได้ 5 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนสถานการณ์ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม พบในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ดังนี้

จังหวัดนครพนม จำนวน 2 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 2177 ศรีสงคราม – นาน้อย ท้องที่อำเภอศรีสงคราม ช่วงกม.ที่ 0 – 6 ระดับ  น้ำสูง 14 ซม. 

ทางหลวงหมายเลข 2390 ปฏิรูป – โนนสมบูรณ์ ท้องที่อำเภอศรีสงคราม ช่วงกม.ที่ 9 – 12 ระดับน้ำสูง 38  ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ โดยการเดินทางจากอำเภอศรีสงครามไปอำเภอบ้านแพง จังหวัดบึงกาฬ ให้ใช้ทล.2032 เข้าสู่ทล.212 แทน และหากเดินทางจากอำเภอบ้านแพง จังหวัดบึงกาฬ ไปอำเภอศรีสงคราม ให้ใช้ทล.212 เข้าสู่ทล.2032 แทน

จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 2094 ผาอินทร์ – ท่าก้อน ท้องที่อำเภออากาศอำนวย ช่วงกม.ที่ 62 – 63 ระดับน้ำสูง 28 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 211 ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ช่วงกม.ที่ 44 – 45 ระดับน้ำสูง 15 ซม. 

จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยก้านเหลือง – ดงบัง ท้องที่อำเภอโซ่พิสัย ช่วงกม.ที่ 131 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 171 – 172 ระดับน้ำสูง 20 ซม. 

จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1081 บ้านเวร – ห้วยโก๋น ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วงกม.ที่ 121 ดินสไลด์ ให้ใช้ทล.101 เดินทางไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติแทน การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วน   กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'