กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 29 ส.ค. 61 พบน้ำท่วม 6 จังหวัด สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
ลงวันที่ 29/08/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวง ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 6 จังหวัด (7 สายทาง) ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี สำหรับสถานการณ์ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม พบในพื้นที่ 1 จังหวัด  (1 สายทาง) ดังนี้

จังหวัดนครพนม จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 2390 ปฏิรูป – โนนสมบูรณ์ ท้องที่อำเภอศรีสงคราม ช่วงกม.ที่ 9 – 12 ระดับน้ำสูง 17 – 31  ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 2094 ผาอินทร์ – ท่าก้อน ท้องที่อำเภอพรรณานิคม ช่วงกม.ที่ 62 – 63 ระดับน้ำสูง 14 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 205 ช่องสำราญ – คำปิง ท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ช่วงกม.ที่ 149 – 150 ระดับน้ำสูง 10 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

ทางหลวงหมายเลข 2217 หนองกราด – คำปิง ท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ช่วงกม.ที่ 25 – 26 ระดับน้ำสูง 12 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 171 – 172 ระดับน้ำสูง 15 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 2256 ปางโก – กุดม่วง ท้องที่อำเภอด่านขุนทด ช่วงกม.ที่ 72 – 73 ระดับ   น้ำสูง 5 ซม. 

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 3176 เพชรบุรี – บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ท้องที่อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่ 7 – 10 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1081 บ้านเวร – ห้วยโก๋น ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วงกม.ที่ 121 ดินสไลด์ ให้ใช้ทล.101 เดินทางไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติแทน การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วน   กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'