กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เตรียมทางเลี่ยงรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรถผ่านไม่ได้ในจังหวัดเพชรบุรี
ลงวันที่ 08/08/2561

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดถึงความคืบหน้าในการรับมือสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี ว่า ปัจจุบันยังไม่มีน้ำท่วมในสายทางที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ ล่าสุดแขวงทางหลวงเพชรบุรี  ได้จัดทำแผนที่เส้นทางเลี่ยง  กรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  และท่วมเส้นทางหลักในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 กรณีรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ให้ขึ้นสะพาน OVERPASS เขาตะเครา ที่ กม. 153+500 หลังจากนั้นใช้เส้นทาง ทล.3204, เส้นทางหลวงชนบท พบ.4024 เส้นทาง  ทล.3499   เข้าสู่สาย ทล. 4  ที่ กม. 172+300 (คลองชลประทานสาย2) ระยะทางประมาณ 35.900   

เส้นทางที่ 2-3   กรณี น้ำท่วมรุนแรง ไม่สามารถใช้เส้นทางเพชรเกษมได้  ให้ขึ้นสะพาน OVERPASS หนองควง ที่ กม. 148 +200 ใช้เส้นทาง ทล.3349, ทล.3510, ทล.3499, ทล.3187 ออกสาย ทล. 4 ที่ กม. 169+900 (สามแยกท่ายาง)   ระยะทางประมาณ 96 กม. หรือใช้เส้นทาง ทล.3349, ทล.3510, ทล.3499, ออกสาย ทล. 4 ที่ กม. ที่ กม. 181+300  (คลองชลประทานสาย 2)  ระยะทางประมาณ 57.700 กม. 

เส้นทางที่ 4  กรณี น้ำท่วมรุนแรง ไม่สามารถใช้เส้นทางเพชรเกษมได้  จาก กทม. ไปชะอำ – หัวหิน ให้ใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก (คลองโคน)  ออกสาย ทล. 4 ที่สี่แยกชะอำ – ไปหัวหิน ใช้ ทางหลวงหมายเลข 35 เข้า คลองโคน ใช้เส้นทางหลวงชนบท สส.2020 ต่อเนื่อง ทางหลวงชนบท พบ.4012 หลังจากนั้น ใช้ ทล.3176 และ ทล.3178 และใช้ ทางหลวงชนบท พบ.4028 และ ทางหลวงชนบท พบ.4033 ออก ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 191+800 (สี่แยกชะอำ) ระยะทาง 81 กม. 

เส้นทางที่ 5  กรณี น้ำท่วมรุนแรง ไม่สามารถใช้เส้นทางเพชรเกษมได้จาก อ.เขาย้อย ไปหัวหิน ให้ขึ้นสะพานOVERPASSหนองควง ที่ กม.148+200 ใช้ ทล.3499, ทล.3218 เข้าหัวหิน ระยะทาง 111 กม.   

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'