กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผ่านไม่ได้ 1 เส้นทาง
ลงวันที่ 19/07/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวง ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร  (การจราจรสามารถผ่านได้ 1 แห่ง  ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ดังนี้

1.ทางหลวงหมายเลข 2259 เสลภูมิ – คำโพนสูง ท้องที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงกม.ที่ 9 – 11 ระดับน้ำสูง 15 ซม. (ผ่านได้เฉพาะรถเล็ก น้ำท่วมทางเบี่ยง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างสะพาน) เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงชนบท ยส.2022 กับ ทางหลวงชนบท รอ.4011 แทน

2.ทางหลวงหมายเลข 2169 กุดชุม – เลิงนกทา ท้องที่อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ช่วงกม.ที่43 (น้ำท่วมทางเบี่ยงขาด)  เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงชนบท ยส.4004 และไปเลี้ยวซ้ายทางหลวงชนบท ยส.4011 แทน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วน   กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'