กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561
ลงวันที่ 09/03/2561

 ลำดับที่ 

 หนังสือพิมพ์

 รายละเอียดข่าวโดยสรุป

 หมายเหตุ

1.

มติชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยในส่วนของ        กรมทางหลวง ได้มีโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 โครงการ

 

2.

เดลินิวส์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการสร้างจุดพักรถสำหรับรถบรรทุกของกรมทางหลวง ซึ่งตามผลการศึกษามีทั้งหมด 41 จุด เปิดใช้แล้ว 2 จุด ในพื้นที่จ.นครราชสีมา โดยในปี 61 จะสร้างอีก 2-3 จุด

 

3.

มติชน

นายดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)    กรมทางหลวง เปิดเผยถึง ปัญหาการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกวังสีสูบ ว่า มีการลุกล้ำของชุมชนเข้ามาในเขตก่อสร้างแต่สามารถแก้ไขได้เรียบร้อย ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 25 % โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 63

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561 381 ดาวน์โหลด

'