กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเผย 8 สายทางที่หลับในมากที่สุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนะนำแวะพักจุดบริการกรมทางหลวง
ลงวันที่ 04/04/2561

นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวง   ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังสั่งการให้สำนักทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” และจุดบริการประชาชน เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่าเกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่า ทางหลวงจำนวน 8 สายทางที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในได้แก่

1. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน พาน – สันทรายหลวง ระหว่าง กิโลเมตรที่ 916 – 922  ระยะทางประมาณ 6 กม. พื้นที่จังหวัดเชียงราย

2. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่างกิโลเมตรที่ 110 - 115 ระยะทางประมาณ 5 กม.พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

3. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน ระหว่างกิโลเมตรที่ 535 - 540 ระยะทางประมาณ 5 กม. พื้นที่จังหวัดตาก

4. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ระหว่างกิโลเมตรที่ 415 - 425 ระยะทางประมาณ 10 กม. พื้นที่จังหวัดชุมพร

5. ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่างกิโลเมตรที่ 90 - 95 ระยะทางประมาณ    5 กม. พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

6. ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก – เมืองภูเก็ต ระหว่างกิโลเมตรที่ 30 - 35 ระยะทางประมาณ 5 กม. พื้นที่จังหวัดภูเก็ต  

7. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ – สระพัง ระหว่างกิโลเมตรที่123 - 133 ระยะทางประมาณ 10 กม.ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

8. ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน – นาโคก ระหว่างกิโลเมตรที่ 40 - 45 ระยะทางประมาณ 5 กม. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่าในทั้ง 8 จุด กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบว่าจุดดังกล่าวมีโอกาสหลับในสูง เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว และเป็นจุดที่จะใกล้จุดหมายของผู้ขับขี่  ทำให้ผู้ขับขี่ฝืนตัวเอง ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทางเนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้ง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางมีปัญหาในการเดินทางสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม.


'