กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ลงวันที่ 04/04/2561

วันนี้ (4 เม.ย. 61) นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก  

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งในปีนี้กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 170 แห่ง จัดตั้งจุดพักรถโดยสารจำนวน 19 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 200 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 125 ศูนย์ รวมทั้ง ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งมาตรการ แนวทาง ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล หรือมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ได้แก่ ช่วงก่อนโครงการ 7 วันก่อนเทศกาล ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย  ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนและรณรงค์เป็นระยะๆ  7 วันระหว่างช่วงเทศกาล วิ่งตรวจเส้นทางและตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง ประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พร้อมป้ายเตือน นอกจากนี้ยังมีรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ปฏิบัติงานบนทางหลวงสายหลักที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)  สำหรับ 7 วันหลังเทศกาล เป็นการปรับระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ เก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล  

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเสริม ตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้  หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7  และ ตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 


'