กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ปรับเปลี่ยนการวางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาบนทางเท้าถนนแจ้งวัฒนะ
ลงวันที่ 04/04/2561

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่พบทางเท้าบริเวณถนนแจ้งวัฒนะวางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือ เบรล์บล็อค (Braille Block) นำทางผู้พิการทางสายตาไปสู่อันตราย" กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกรุงเทพ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยปรับเปลี่ยนการวางทางเดิน "เบรลล์บล็อค" ให้สามารถนำทางแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้พิการทางสายตามากขึ้นอีกด้วย  

ทั้งนี้ ส่วนในสายทางที่รับผิดชอบอื่นๆ หากเกิดกรณีดังกล่าวกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆได้ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพ โทร. 0 2354 6668 75 ต่อ 113 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 


'