กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เผยแผนการดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สาย
ลงวันที่ 02/04/2561

เนื่องจากกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81)

กรมทางหลวงจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าได้มีการปรับแผนการประกาศเชิญชวน และการขายซองเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว ไปเป็นช่วงเดือนเมษายน 2561 และ พฤษภาคม 2561 ตามลำดับ


'