กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 61
ลงวันที่ 27/03/2561

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้มีปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ (สำนักงานทางหลวง  แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง) เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะในพื้นที่ 47 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561 ดังนี้ 

1) ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี

2) ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด พร้อมตีเส้นจราจรชั่วคราวให้ชัดเจน        

3)  ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

4)  ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการให้พร้อมใช้งาน

5)  เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ทางจราจรช่องทางพิเศษในพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่น

6)  ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้เส้นทาง เช่น เส้นทางเลี่ยง เส้นทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สำหรับการเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”  และโครงการ “ 777 ยกกำลังสาม” ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน และป้ายแนะนำ บริเวณงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7


'