กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งปิดสะพานหนองไม้แดงบนทางหลวงหมายเลข 361 จ.ชลบุรี เพื่อบูรณะซ่อมแซมสะพาน
ลงวันที่ 21/03/2561

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จะทำการบูรณะซ่อมแซมสะพานหนองไม้แดง (ข้ามถนนสุขุมวิท) ขาเข้ากรุงเทพฯ บนทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี กม. 0+000 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561 โดยรถยนต์นั่ง 4 ล้อ ให้เบี่ยงจราจรด้านขวาทางและรถบรรทุกให้เบี่ยงจราจรออกด้านซ้ายทาง เพื่อไปกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ที่กม.58+520 พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต ป้ายเตือน สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดปิดทางขึ้นสะพานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้สะพานมีความแข็งแรงทนทานและเพิ่มอายุการใช้งานต่อไป 

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัย  ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และใช้เส้นทางเบี่ยงตามที่ได้แนะนำ รวมทั้ง ใช้ความเร็วไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้างเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

หากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการสามารถแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรี่ที่ 1 โทร. 0 3826 1553 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586   (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'